คำถามสำคัญเกี่ยวกับการทดสอบความเป็นบิดาของ DNA-5 คุณควรถามผู้ให้บริการทดสอบ DNA ของคุณ

การทดสอบความเป็นบิดาของ DNA ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี DNA เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นบิดาของบุคคล (โดยทั่วไปคือเด็ก ๆ ) แม่ของเด็กนั้นไม่ค่อยมีข้อโต้แย้งและการทดสอบ DNA ส่วนใหญ่นั้น พ่อของเด็ก

DNA ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ของเราโดยมีครึ่งหนึ่งมาจากแม่และอีกครึ่งมาจากพ่อรูปแบบการสืบทอดนี้เปิดโอกาสให้มารดาของเด็กไม่ได้โต้แย้งเพื่อสร้างโปรไฟล์ดีเอ็นเอของบิดาผู้ให้กำเนิด กระบวนการนี้ค่อนข้างง่ายในการที่โปรไฟล์ DNA ขั้นสุดท้ายของเด็กประกอบด้วยชุดของวงดนตรีที่สามารถมาจากพ่อแม่สองคนเท่านั้นหากวงของแม่ถูกหักออกจากประวัติเด็กส่วนที่เหลือจะต้องมาจากบิดาผู้ให้กำเนิด ผู้ชายที่อาจคิดว่าตัวเองเป็นพ่อสามารถสร้างโปรไฟล์ DNA และเปรียบเทียบกับแถบที่เหลือในโปรไฟล์ของเด็ก

มีเพียงผลลัพธ์สองรายการจากการเปรียบเทียบประเภทนี้ข้อแรกคือสถานการณ์ ‘ไม่ตรงกัน’ ซึ่งวงที่เหลือในโปรไฟล์ของเด็กไม่สามารถมาจากตัวอย่างที่ได้รับจากบิดาที่ถูกกล่าวหาซึ่งเรียกว่าการยกเว้นและกำจัด ความเป็นไปได้ของบุคคลนี้ที่เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดบุตรที่สองคือสถานการณ์ ‘จับคู่’ ซึ่งวงที่เหลือในโปรไฟล์ของเด็กอาจถูกนำมาเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบกับพ่อที่ถูกกล่าวหาหากเป็นกรณีนี้ความสำคัญของ การจับคู่จะต้องได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญการแปล DNA ซึ่งจะให้ระดับความแน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่ผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของเด็ก

ก่อนที่คุณจะทำการทดสอบ DNA ของการเป็นพ่อคุณควรแน่ใจว่าคุณมีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามสำคัญ 5 ข้อต่อไปนี้:

  1. สถานที่ทดสอบดีเอ็นเอได้รับการรับรองโดยองค์กรภายนอกที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเช่น American Association of Blood Banks (AABB) หากคำตอบคือไม่คุณไม่ได้ทำการทดสอบโดย บริษัท นี้คุณอาจไม่เชื่อถือ ผลลัพธ์
  2. บริษัท ที่ทำการทดสอบ DNA มีประวัติงานในด้านนี้อย่างละเอียดและพวกเขาพิสูจน์เทคโนโลยีของพวกเขาในศาลหรือไม่ระวัง บริษัท ที่ทำสัญญาการทดสอบย่อยการตีความโปรไฟล์ DNA อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และมีความเสี่ยงมากมายเมื่อคุณทำการทดสอบ DNA และคุณต้องการความมั่นใจในความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการของคุณ
  3. บริษัท ที่คุณวางแผนจะใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองหรือเป็นนายหน้าหรือไม่โบรกเกอร์เป็นเพียงเกมนี้ในการสร้างรายได้และไม่มีความสนใจในคุณภาพหรือผลกระทบของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้หลีกเลี่ยงพวกเขาโดยไม่คำนึงถึงสิ่งล่อใจ ราคาพวกเขาอาจเสนอให้คุณ
  4. บริษัท มีความมั่นใจในระดับใดเกี่ยวกับผลการทดสอบการแยกควรมี 100% โดยมีการรวมที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อย 99.99% นี่เป็นตัวเลขที่คาดว่าจะได้ในศาล
  5. มาตรฐานคุณภาพภายในกำหนดให้มีการทำซ้ำผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนที่จะรายงานให้ลูกค้าทราบหรือไม่นี่เป็นข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งมักถูกมองข้ามโดยผู้ให้บริการการทดสอบดีเอ็นเอที่ ‘ถูกกว่า’

หากคำตอบของคำถามเหล่านี้ไม่ชัดเจนคำแนะนำที่ชัดเจนของฉันคือการหาผู้ให้บริการทางเลือกคุณเพียงแค่ไม่ต้องการเชื่อมั่นในผลงานที่สำคัญเช่นนี้กับ บริษัท ที่ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด สำรอง